پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان :

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسن سلیمانی

شهریور 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكيده 1

مقدمه 2

اظهار مسئله 2

پیشینه پژوهش. 3

ضرورت بحث.. 3

اهداف پژوهش. 4

فرضیه ها 4

روش پژوهش. 5

ساختار پژوهش. 6

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7

گفتار اول : مفهوم اجرا 7

گفتار دوم : تعهدات.. 8

گفتار سوم: عين تعهد. 10

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11

بند اول: نظرات.. 11

بند دوم: نقد و بررسي نظرات.. 12

بند سوم:جمع بندي. 13

گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات.. 14

مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد. 16

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16

گفتار دوم : اجراي عين تعهد در ایران. 16

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18

بند اول : ناممكن شدن تعهد. 18

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

گفتار پنجم: خسارات ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد. 20

مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن. 20

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21

بنداول : اجرای مستقیم. 21

1- تسلیم. 21

2- پرداخت وجه 22

3-  تعهد در انتقال مالكيت.. 22

4- اجراي تعهدات مربوط به فعل و يا ترك فعل. 22

5- اجراي بدل تعهدات.. 23

5-1- تعهدات تخييري : 23

5-2- تعهدات اختياري : 23

6-  اجرا در اسناد تجارتي. 23

بند دوم: اجراي غير مستقيم. 24

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-  ضمانت اجراي مدني. 25

2-  ضمانت اجرای کیفری. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض… 25

4-  وجه التزام 26

5- محدود كننده ها و معاف كننده ها 27

6- استثنائات.. 28

گفتار دوم: موانع اجراي عين تعهدات.. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادي و تغيير آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

بند پنجم: تعذر اجراي قراردادها  و فورس ماژور 31

گفتار سوم : موانع اجراي عين تعهد در فقه 33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

گفتار سوم : ايجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

گفتار اول : تعهدات.. 47

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبيت در قراردادها و تعهدات.. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات.. 52

مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن. 53

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

بند اول: تسلیم. 53

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55

گفتار دوم: موانع اجراي تعهدات در كشور انگلستان. 56

بند اول : عقيم شدن تعهدات.. 56

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

گفتار اول: رویه قضایی. 64

بند اول: قرارداد (توافق) 64

بند دوم: صحت ايجاب.. 65

بندسوم: ايجاب از طريق پست.. 65

بند چهارم: ايجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

بند پنجم: ايجاب و تجارت الكترونيكي. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه 68

بند هشتم: اكراه 70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگليس… 71

بند دهم: عوض… 71

بند یازدهم: وجود عوض… 72

بند دوازدهم: نسبيت قراردادي. 73

بندسیزدهم: قطعيت و كامل بودن شروط قراردادي. 76

بند چهاردهم: توافق براي مذاكره 76

بند پانزدهم: شروط ضمني. 77

بند شانزدهم : تفسير. 78

بند هفدهم: حسن نيت.. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. 81

بند بیستم : تغيير اوضاع و احوال. 82

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئوليت.. 84

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

بند بیست و سوم: تدليس… 87

بند بیست و چهارم: سكوت.. 87

بند بیست و پنجم: دلايل منطقي و باورهاي منطقي. 88

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد 89

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

بند بیست و هشتم: ميزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بیست و نهم: تكليف زيان ديده براي كاهش زيان ناشي از نقض قرارداد 92

بند سی ام: قابليت پيش بيني ضرر 93

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

مبحث اول: اجراي عين تعهد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا 1980 و اینکو ترمز. 95

گفتار اول: بيع بين المللي كالا 1980. 95

گفتار دوم : اساس اينكو ترمز. 96

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

گفتار اول: مانع هاي اجراي تعهدات در سطح بين المللي و كنوانسيون هاي بين المللي. 98

گفتار دوم: پيشنهادات كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجراي تعهدات و پيشنهادهاي مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي. 99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس… 100

گفتار اول: شباهت ها 100

گفتار دوم: تفاوت ها 109

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115

گفتار اول: شباهت ها 115

گفتار اول: تفاوت ها 116

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.. 118

پیشنهادات.. 120

فهرست منابع و ماخذ. 121

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 136 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دسته بندی : حقوق